top of page

Ontdek hieronder onze algemene veiligheidsvoorwaarden regio Hageland.

Aantal kilometers

Het aantal kilometers worden gerekend vanaf vertrekplaats te B-3384 Glabbeek tot aankomstplaats te B-3384 Glabbeek. Uiteraard kan dit tijdens een gesprek ook anders bepaald worden.

Aanvaarding opdracht

Indien de opdracht wordt aanvaard, worden de goederen opgehaald bij de klant binnen de 60 minuten (Hageland) of binnen 3 uur (elders in België) en worden deze zo spoedig mogelijk geleverd.

Tarieven

Al onze tarieven zijn geldig voor "general cargo".
Wij hanteren 3 verschillende tariefcodes :

Tarief A: op werkdagen van 08u tot 17u.
Tarief B: op werkdagen van 17u tot 08u.
Tarief C: vanaf vrijdag 17u tot maandag 08u
               vanaf 17u daags vóór - tot 08u daags na een wettelijke feestdag.

Ritten < 40 km

Ritten onder de 40km in totaal worden berekend aan 40 eenheden in totaal.

Bijkomende kosten

Alle bijkomende kosten zoals wegenvignet, tol, péages, bootovertochten en dergelijke vallen ten laste van de klant en worden apart aangerekend op de factuur.

ADR-vervoer

ADR-vervoer wordt niet aanvaardt.

Verzekeringen

Alle ritten vallen onder de algemene CMR voorwaarden, nationaal en internationaal, een standaardverzekering met een dekking van 12,50 € / kg. Indien deze verzekering te laag is voor de te vervoeren goederen dient de klant / verzender zichzelf bij te verzekeren via zijn eigen verzekeraar.

Goederen met speciale noden

Voor het vervoer van goederen waarvoor speciale maatregelen (attesten, vergunning, speciale uitrusting, douane-papieren,...) dient in acht genomen te worden dat de klant duidelijk op voorhand de nodige modaliteiten bespreekt met de transporteur. In geen geval kan de transporteur verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele boetes en/of maatregelen, mocht het niet op voorhand zijn gebeurd.

Wachttijden

Zowel bij ophaling als bij levering wordt er gratis een wachttijd van 15 minuten voorzien. Wordt de wachttijd overschreden, dan wordt deze met terugwerkende kracht vanaf de eerste minuut gefactureerd.

Aantal stops

Elke extra stop wordt bijkomend aangerekend. Per stop voorzien we een gratis wachttijd van 15 minuten. Wordt deze tijd overschreden, dan wordt deze met terugwerkende kracht vanaf de eerste minuut gefactureerd.

Rembours

Op verzoek van de klant kunnen goederen geleverd worden onder rembours (= tegen directe, contante betaling). De klant dient op voorhand wel de nodige afspraken te bespreken met de transporteur.

Aansprakelijkheid


DeliTrans en haar medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld bij te late levering te wijten aan overmacht. (files, ongevallen, pannes, controles, ...)

Annulatie

Bij het annuleren van een bestelde opdracht, kunnen hiervoor kosten worden aangerekend (met een minimum van 50 euro en afhankelijk van de tariefcode). Dit wanneer een opdracht door de opdrachtgever alsnog wordt geannuleerd, terwijl onze koerier reeds op weg was om de gevraagde opdracht uit te voeren.

Facturatie

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Door onze diensten in te schakelen geeft de opdrachtgever zijn akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden, algemene werkingswijzen en tarieven van dat moment.

bottom of page